Depression

Depression er formentlig en af de mest ekstreme stresstilstande, som kroppen kan opleve.

Depression er en sygdom der KAN og SKAL behandles - Langvarig depression skader hjernen!

Når der er tale om en regulær depression, skal man altid have en tæt kontakt til egen læge, hvor du kan man få den vigtige medicinske behandling.

At føle sig deprimeret er noget de fleste kan relatere til. Normalt er det en forbigående følelse af tristhed og nedtrykthed, det kan opstå som en reaktion på en eller flere situationer/begivenheder i ens liv.

Det er helt normalt at man i perioder at føle sig træt, umotiveret, trist, mismodig eller have svært ved at overskue sin hverdag.

For det meste klarer vi selv disse episoder uden at gøre brug af professionel hjælp, ofte kan arbejde med os selv eller trække på vores nære relationer, hvilket gør, at vi får løst problemerne i løbet af kort tid.

Men hvis symptomerne bliver ved, kan der være tale om en depression som man har brug for hjælp til at komme igennem.

Hvad er depression?

Depression er et meget almindeligt problem som mange af os vil stifte bekendtskab med i løbet af vores liv.

Ca. hver femte dansker vil opleve at være ramt af depression på et tidspunkt i løbet af livet.

En depression har en klar negativ påvirkning på vores liv og hverdag.

Depression opdeles i: mild, moderat og svær depression.
hvilket har noget at gøre med, hvor mange symptomer man oplever, og hvor alvorlige de er.

Det siger desuden også noget om, hvilken type behandling depressionen kræver.

De fleste typer depression kan behandles med Hypnose, samtaleterapi og hvis der er tale om en svær depression suppleres ofte med medicinsk behandling.

Symptomer på depression

Depression er, en påvirket sindsstemning.

Mens nogle bliver nedtrykt, vil andre derimod opleve en form for følelsesmæssig lammelse.

I stedet for at føle sig trist, oplever man nærmere at være følelsesløs og i en tilstand præget af manglende lyst til og interesse for alt det, man normalt interesserer sig for.

Mange med depression døjer også med selvkritiske tanker.

Man bebrejder sig selv, at man har det som man har det. Man taler måske også hårdt til sig selv og stiller høje krav til sin formåen.

Det betyder, at mange med depression desværre ikke søger hjælp, og netop derfor er det vigtigt at søge hjælpen.

Andre tegn på depression:

 • man mangler motivation til at klare sit arbejde og de opgaver der er forbundet med ens hverdagsliv. 
 • Almindelige opgaver kan synes uoverskuelige eller ligegyldige 
 • man oplever et generelt lavt energiniveau og en høj grad af træthed
 • man mister selvtilliden og føler, man ikke er god nok og har svært ved at finde mening med livet
 • man bebrejder i høj grad sig selv og føler skyld over sin tilstand

Under depression kan du også opleve følgende symptomer: 

 • Forsænket stemningsleje/Negative tanker
 • Angst/Søvnproblemer/manglende appetit
 • Manglende lyst til sex
 • Problemer med at huske/Koncentrationsbesvær/Indlæringsvanskeligheder
 • Nedsat og sparsom mimik/Manglende lyst til at smile
 • Mindre øjenkontakt med andre
 • Langsom og kortfattet tale, hvor du næsten ingenting siger, selvom du ellers er åben
 • Store pauser og lang ventetid/ Mindre bevægelse af hænder og arme når du taler
 • Sidder urørligt i lang tid
 • Langsommere tankegang/Svært ved at tage en beslutning
 • Manglende interessere for dig selv og dine omgivelser
 • Uarbejdsdygtighed med mange sygedage.

Er du deprimeret?

Jeg vil anbefale dig, at du starter med at gå til din læge, som vil lade dig tage en depressionstest.

En sådan test viser, i hvilken grad du er deprimeret. Hvis du har en svær depression, er det i mange tilfælde en god idé at kombinere terapeutisk behandling med en medicinsk behandling. Medicin kan stabilisere en meget svær depression, så du kan komme til at fungere i din hverdag, og så du bedre kan deltage i et terapeutisk forløb.

Hvis du kombinerer hypnoseterapi med en medicinsk behandling, skal du være opmærksom på, at det er lægen, der har det fulde ansvar for den medicinske del.

Hvad gør depression ved hjernen

Nyeste forskningen viser, at langvarig og gentagende depression belaster hjernen voldsomt.

Den del, der tager skade, hedder hippocampus og er en del af det limbiske system, som styrer vores følelser.

Det er også den del af hjernen, hvor al information og hukommelse passerer igennem, hvorfor en ubehandlet depression få store konsekvenser for ens arbejdsevne, hukommelse, indlæring og stresstærskel på længere sigt.

Motion er rigtig godt

Tidligere var formodningen, at hjernen ikke kunne genskabe de små dele der dør, men den nyeste forskning viser, at man kan skabe nye hjerneceller. Dvs. at man kan få hjernen til at genskabe de synapser, som man tidligere troede var uigenkaldeligt døde.

Man ved, at ubalance i Cortisol niveauet kan ødelægge noget i hjernen, og stoffet ECT kan være med til at reparere de kortsluttede ledninger.

Man ved også, at stoffet ECT skabes, når man motionerer.

Derfor ser man med stigende interesse på, at bevise den helbredende effekt af motion.

På nuværende tidspunkt ved man dog med sikkerhed at ca. 30 minutters konditionstræning udløser lykkehormoner, renser ud i stresshormoner og giver velvære.

Hypnose er en utrolig god og effektiv form for behandling til mennesker, der har depression, angst og stresssymptomer.

Kontakt mig hvis du vil vide mere

Du har mulighed for at booke en tid via linket her

Del siden